Uygulamalı Derslerde Devam Şartı

04.07.2017 tarih ve 4 sayılı Fakülte Kurulu Kararının 7. maddesinde aşağıdaki kararlar alınmıştır.

04.07.2017 tarih ve 30204 sayılı Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’nın yazıları gereği  Afyon Kocatepe Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair Yönetmelik 04 Temmuz 2017 tarih ve 30114 Sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmasına istinaden;

1-Uygulamalı dersten başarısız olan öğrencilerin ders tekrarında devam şartı aranmasına,

2-Teorik ve uygulama kısmı bulunan derslerin, uygulamasından başarısız olan öğrencilerin ders tekrarında devam şartı aranmasına ve uygulamaların 2017-2018 Eğitim Öğretim yılından itibaren başlamasına katılanların oyçokluğu ile karar verilmiştir.

Hızlı Erişim

Akü Medya