Personel Soruları

1-SORU: Ücretli görevlendirmeler için ne kadar süre önce başvuru yapılmalıdır?

CEVAP: Fakülte Yönetim Kurulu kararı gerektiren görevlendirme taleplerinin 15 gün öncesinden Dekanlığa iletilmesi gerekmektedir.

 

2-SORU: Ücretli görevlendirme talebinde bulunmak için neler yapılmalıdır?

CEVAP: Fakülte bütçesinden veya projeler kapsamında yolluk ve yevmiye talebi olan görevlendirmelerde web sayfamızda bulunan ''Görevlendirme Talep Formu”   nun eksiksiz olarak doldurulması, görevlendirme için davet yazısı, ders telafisi var ise ''Ders Telafisi Talep Formu''  nun doldurulması gerekmektedir. Öğretim elemanı tarafından hazırlanan bu evraklar Bölüm Başkanlığına teslim edilerek Bölüm Başkanlığı EBYS üzerinden görevlendirme istenen tarihten en geç 15 gün önce bu talebi Dekanlığa iletir.

 

3-SORU: Ücretsiz görevlendirme talebi için hangi belge ile talepte bulunulmalıdır?

CEVAP: Yolluk ve yevmiye talebi olmayan görevlendirme taleplerinde ise sadece görevlendirme talep formu doldurulup Bölüm Başkanlığına iletilir.

 

4-SORU: Yurtdışı görevlendirme talebi nasıl ve ne zaman yapılmalı?,

CEVAP: Erasmus veya başka bir sebepten dolayı yurtdışı görevlendirme talebinde bulunacak olan personel ise bu talebini bir dilekçe ile Bölüm Başkanlığına bildirir. Bölüm Başkanlığı EBYS üzerinden bu talebi Dekanlığa bildirir. Rektörlük Oluru almak için Rektörlük Makamına yazılacağından dolayı bu tür taleplerinde 15 gün önceden Dekanlığa bildirilmesi gerekmektedir.

 

5-SORU: Yolluklu ve yevmiyeli görevliyim ücreti nasıl alabilirim?

CEVAP:Yolluk bildirim çizelgesini doldurduktan sonra Dekanlığa teslim etmeniz gerekmektedir.

 

6-SORU: Yolluk bildiriminde derece, gösterge ve yevmiye miktarını bilmiyorum. Nasıl öğrenebilirim?

CEVAP:Tahakkuk biriminden öğrenebilirsiniz.

 

7-SORU: Ders telafisi yaptım ne yapmalıyım?

CEVAP: Telafi yaptığınızı bildiren belgeyi doldurup imzalar tamamlandıktan sonra öğrenci yoklama listeleriyle birlikte Fakülte tahakkuk birimine teslim etmeniz gerekmektedir.

 

8-SORU: Görev/İzin/Mazeret sebebiyle yapamadığım derslerin telafisini nasıl yaparım?

CEVAP: Telafi yapmak istediğinize dair belge doldurulduktan sonra Bölüm Başkanlığına teslim edilir. Bölüm Başkanlığı onayı ile Fakülte Yönetim Kurulunda görüşülmek üzere Dekanlığa sevk edilir.

 

9-SORU: Fakültemiz Konferans salonunu kullanabilir miyim?

CEVAP: 1-Fakülte faaliyet sahasındaki kullanım talepleri için ''Konferans Salonu Tahsis Talep Formu''  nun doldurulması gereklidir.

2-Fakülte faaliyet sahası dışındaki kullanım talepleri Üniversitemiz Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı birimine yapılmalıdır.

 

10-SORU: Yardımcı Doçent kadrosundayım görev sürem doldu ne yapmalıyım?

CEVAP: Görev süresi dolan Yardımcı Doçentlerin görev sürelerinin uzatılabilmesi için web sayfamızda bulunan Öğretim elemanı ''Faaliyet Raporu'' ile ''Ayrıntılı Puan Tablosu'' nun ilgili öğretim elemanı tarafından doldurularak bir dilekçeyle Bölüm Başkanlığına teslim etmesi gerekmektedir.Bölüm Başkanlığı bu talebi görüşünü ekleyerek EBYS üzerinden Dekanlığa iletir.Bu formların 2 ay öncesinden Dekanlığa gönderilmesi gerekmektedir (2 Yıl Süre ile Uzatma Yapılır).

 

11-SORU: Araştırma Görevlisi kadrosundayım görev sürem doldu ne yapmalıyım?

CEVAP: Araştırma Görevlilerinin görev sürelerinin uzatılabilmeleri için web sayfamızda bulunan öğretim elemanları 'Faaliyet Raporu'' Bölüm Başkanlığına teslim edilir. Bölüm Başkanlıkları öğretim elemanlarının faaliyet raporlarını görüş belirterek AĞUSTOS ayının 2. Haftasında Dekanlığa gönderir.

 

12-SORU: Yıllık izin talebinde bulanacağım ne yapmalıyım?

CEVAP: Yıllık izin talebinde bulanan akademik ve idari personel web sayfamızda bulunan yıllık izin talep formunu eksiksiz olarak doldurduktan sonra idari personel fakülte sekreterine, akademik personel ise kendisi ve bölüm başkanına imzalattıktan sonra  imzalanmak üzere Dekan Sekreterliğine teslim edilir.

 

13-SORU: Bir günlük yıllık izin talebinde başlangıç ve bitiş tarihleri ne olmalı?

CEVAP:1-Bir günlük yıllık izin taleplerinde izin başlangıç ve izin bitiş tarihlerine aynı gün yazılacaktır.

2-İznin bitiş tarihi Cuma gününe rastladığında işe başlama tarihi pazartesi günü olarak yazılacaktır.

3-İzin türü, ait olduğu yıl ve izin adresi mutlaka belirtilecektir.

 

14-SORU: Akademik ünvanım değişti ne yapmalıyım?

CEVAP:1-Ünvan değişikliği olan personel durumu açıklayan bir dilekçe ekinde ilgili belgelerle Bölüm Başkanlığına müracaat eder. Bölüm Başkanlığı Dekanlığa bildirir. Dekanlık Rektörlüğe bildirir. Rektörlük cevabı ilgili şahsa ve gerekiyorsa tahakkuk birimine bildirilir.

 

15-SORU: Disiplin soruşturma dosyasında hangi belgeler bulunmalı?

CEVAP: Disiplin soruşturması dosyasında bulunması gerekli belgeler için  tıklayınız.

 

16-SORU: Fakülte Kurulu ve Fakülte Yönetim Kurulu kararlarına nasıl ulaşabilirim ?

CEVAP: Fakülte Kurulu ve Fakülte Yönetim Kurulu 'nun sayfalarında kararlar tarihleri itibariyle verilmektedir.

Hızlı Erişim

Akü Medya