Vizyon

Mühendislik Fakültesinin vizyonu, öğrencilerin mühendislik yeteneklerini geliştirmek ve günümüzün modern mühendislik dünyası ile mühendislik temellerinin bütün alanlarında başarılı öğrenciler yetiştirmektir. Fakültemiz ayrıca dinamik, modern ve yenilikçi eğitim sistemi uygulayarak, iyi eğitimli ve tecrübeli öğretim ve araştırma kadrosu ile birçok araştırma projesini üstlenmeyi hedeflemektedir.

Misyon

Misyonumuz, resmi ve özel kurumların ilgili uzmanlık alanlarındaki farklı mühendislik konularına katkıda bulunmaktır. Bu görev, bölgemizde pek çok yeni fırsatların doğmasına katkıda bulunacak ve dünyadaki bilimsel gelişmelere yönelmemizde yeni hedefler belirleyecektir. Yakın gelecekte yeni mühendislik alanlarının kurulması, milli ekonomiye de katkı sağlayacak ve Afyonkarahisar iline yararlı olacaktır.

Hedefler

  1. 2023 yılına kadar Fakültemizdeki 2 programda akreditasyon sürecinin başlatılması (H.1.1)
  2. 2022 yılı sonuna kadar Uluslararası Değişim Programı kapsamında yurtdışındaki Üniversitelere giden öğrenci sayısını önceki yıla göre %20 oranında artırmak (H.1.4)
  3. 2023 yılına kadar 2 adet Uluslararası Bilimsel Etkinlik düzenlemek (H.1.3)
  4. 2022-2023 eğitim-öğretim yılı sonuna kadar en az 1 bölümümüzde işbaşı uygulamalı eğitim uygulanmasını sağlamak (H.1.4)
  5. 2022 yılında öğrencilere yönelik 2 adet sosyal etkinlik düzenlemek
  6. 2022 yılında Fakültemizde 60 projeyi tamamlamak (H.2.1)
  7. 2023 yılında Fakültemizde yürütülen projelerde dış kaynaklı proje toplam bütçesinin Üniversitemiz mali kaynaklarıyla yürütülen toplam proje bütçesinden yüksek olması (H.2.1)
  8. 2023 yılında Fakültemizde yürütülen Üniversite-Sanayi-Kamu proje sayısını %50 artırmak
  9. 2023 yılında öğretim üyesi başına düşen uluslararası yayın (WOS) sayısını 1.2’ye çıkarmak
  10. 2023 yılının sonuna kadar Fakültemiz öğretim elemanlarının tescillenmiş toplam patent sayısını 3’e çıkarmak

 

 

 

12 Kasım 2015, Perşembe 5403 kez görüntülendi