Dekanın Mesajı

yicaga

Sevgili Öğrenciler,

2001 yılında kurularak Harita Mühendisliği ve Malzeme Bilimi Mühendisliği bölümleriyle eğitim faaliyetine başlamış olan Mühendislik Fakültesi bugün dokuz bölümle, 100’den fazla akademik personelle, takriben 25000m² kapalı alanda eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetini sürdürmektedir.

     Eğitim kalitesinin arttırılarak her üniversitede asgari müşterek kalitenin sağlanabilmesi amacıyla 2011 tarihli YÖK Genel Kurulu kararıyla uygulanmaya geçilmiş Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ) çalışmaları kapsamında Fakültemizin tüm bölümlerinde müfredat düzenleme ve yenileme çalışmaları yapılmış, Fakültemiz eğitim kalitesi Avrupa birliğinin yükseköğretim kriterleri ve hayat boyu öğrenme tanımına uygun hale getirilmiştir. Bu çalışmalarla Fakültemizde eğitim alan öğrencilerimiz bilgi, beceri ile alana özgü bağımsız çalışabilme, sorumluluk alabilme, öğrenme, iletişim ve sosyal yetkinliğe sahip olmaları hedeflenmiştir. Bu çalışmalarla elde edilen diğer faydalar ise:

  • Fakülte içi veya diğer kurumlardan yapılacak yatay geçişlerde ders intibakı kolaylığı sağlayarak öğrencilerimizin daha önce almış oldukları eğitimin yeni bölümlerine olabildiğince fazla intibak ettirilerek zaman kayıplarının önlenmesi,
  • Başarılı öğrencilerimizin ikinci bir diplomaya sahip olabilmeleri yolunu açan çift anadal uygulamasını olabildiğince kolaylaştırmış olması,
  • Çift anadal uygulaması yerine dileyen öğrencilerimiz yan dal uygulaması ile yan dal yaptıkları diğer bölümlerde belirlenen derslere katılarak sertifika alma imkanı sunulması,
  • Standart kalitede eğitimin zorunluluğu olarak her bir dersin haftalık konularının hazır hale getirilerek öğrencilerimizin istifadesine sunulması olarak özetlenebilir.

       Mevcut imkanlar çerçevesinde akademik personelimizin özverili çalışmaları ile öğrencilerimizin istifadesine sunulan Mühendislik Fakültesi Eğitim Rehberi’nin öğrencilerimiz tarafından incelenerek aldıkları derslerin takibinde kullanmalarıyla Eğitim Rehberi’nin esasını oluşturan çağdaş, belirsizliklere yer olmayan ve eksiksiz eğitim almalarının sağlanacağı görüşündeyim. Bu nedenle, otokontrol amacıyla öğretim elemanlarımızın da incelemelerinde fayda bulunan Mühendislik Fakültesi Eğitim Rehberinin hazırlanmasında emeği geçen personelimize teşekkür ederim. Öğrencilerimizden beklentim Eğitim Rehberinin rehber özelliğinin farkında olmalarıdır.

      Saygılarımla.  

         Prof Dr. Yılmaz İÇAĞA

  Dekan V.

Hızlı Erişim

Akü Medya