Açıklama

Link

Bölümdeki derslere ait görevlendirme yazısı

indir

Öğrencilerin daha önceki kurumlarda aldıkları derslerin muaf edilmesi için gereken yazı

indir

Sınavlarda kopya veya sınav düzenini bozmaya yönelik disiplin soruşturması başlatmak için yazı

indir

Yardımcı doçent, öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi için faaliyet raporu yazısı

indir

Başka Fakülte/Yüksekokul/MYO’dan öğretim elemanı talebi yazısı

indir

Mezun durumunda olan öğrencilerin mezuniyeti için yazı

indir

Kayıt ve kayıt sonrası öğrencilere danışmanlık yapacak öğretim elemanlarına dair yazı

indir

Fakülte/Yüksekokul/MYO’dan gelen ders görevlendirme taleplerine cevap yazısı (çok kişi için)

indir

Fakülte/Yüksekokul/MYO’dan gelen ders görevlendirme taleplerine öğretim elemanı bulunmadığına dair yazı

indir

Fakülte/Yüksekokul/MYO’dan gelen ders görevlendirme talebine cevap yazısı (tek kişi için)

indir

Ara/Final/Bütünleme sınav programı

indir

Staj yapan öğrencilerin stajlarının değerlendirilmesine dair yazı

indir

Yatay geçişle gelen öğrencilerin başvurularının değerlendirilmesine dair yazı

indir

Yatay geçiş kontenjanlarının belirlenmesine dair yazı

indir

Yurtdışı görevlendirme üst yazısı

indir

Yurtiçi görevlendirme üst yazısı

indir

Öğrenci disiplin soruşturması

indir

12 Kasım 2015, Perşembe 3219 kez görüntülendi