Açıklama

Link

Bölümdeki derslere ait görevlendirme yazısı indir
Öğrencilerin daha önceki kurumlarda aldıkları derslerin muaf edilmesi için gereken yazı indir
Sınavlarda kopya veya sınav düzenini bozmaya yönelik disiplin soruşturması başlatmak için yazı indir
Yardımcı doçent, öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi için faaliyet raporu yazısı indir
Başka Fakülte/Yüksekokul/MYO’dan öğretim elemanı talebi yazısı indir
Mezun durumunda olan öğrencilerin mezuniyeti için yazı indir
Kayıt ve kayıt sonrası öğrencilere danışmanlık yapacak öğretim elemanlarına dair yazı indir
Fakülte/Yüksekokul/MYO’dan gelen ders görevlendirme taleplerine cevap yazısı (çok kişi için) indir
Fakülte/Yüksekokul/MYO’dan gelen ders görevlendirme taleplerine öğretim elemanı bulunmadığına dair yazı indir
Fakülte/Yüksekokul/MYO’dan gelen ders görevlendirme talebine cevap yazısı (tek kişi için) indir
Ara/Final/Bütünleme sınav programı indir
Staj yapan öğrencilerin stajlarının değerlendirilmesine dair yazı indir
Yatay geçişle gelen öğrencilerin başvurularının değerlendirilmesine dair yazı indir
Yatay geçiş kontenjanlarının belirlenmesine dair yazı indir
Yurtdışı görevlendirme üst yazısı indir
Yurtiçi görevlendirme üst yazısı indir
Öğrenci disiplin soruşturması indir
12 Kasım 2015, Perşembe 3892 kez görüntülendi