Fakültemiz öğretim elemanlarının döner sermaye kapsamında yapılacak işlerin kabulü, alt birimlere dağıtılması, yapılan işler sonucunda elde edilecek raporların ilgili kişi/kuruluşlara iletilmesi ve işlemler karşılığı kişi ve kuruluşlardan tahsil edilecek ücretlerin koordinasyonu konularındaki işlemler Fakülte Yönetim Kurulumuzca ilgili mevzuat doğrultusunda belirlenen ilkeler çerçevesinde yapılır.

Gelir Getirici Faaliyet Tiplerinin ayrıntılı tablosu

 

Gelir Getirici Faaliyet Esasları ve Dağıtım Esasları

döner2

 

Ek Ödeme Dağıtım Şablonları

Protokol Şablonu

13 Haziran 2016, Pazartesi 2248 kez görüntülendi