Döner Sermaye Çalışmaları

Fakültemiz öğretim elemanlarının döner sermaye kapsamında yapılacak işlerin kabulü, alt birimlere dağıtılması, yapılan işler sonucunda elde edilecek raporların ilgili kişi/kuruluşlara iletilmesi ve işlemler karşılığı kişi ve kuruluşlardan tahsil edilecek ücretlerin koordinasyonu konularındaki işlemler Fakülte Yönetim Kurulumuzca ilgili mevzuat doğrultusunda belirlenen ilkeler çerçevesinde yapılır.

Gelir Getirici Faaliyet Tiplerinin ayrıntılı tablosu

Gelir Getirici Faaliyet Esasları ve Dağıtım Esasları

döner2

 

Ek Ödeme Dağıtım Şablonları

Protokol Şablonu (08.03.2017 TARİHLİ SENATO KARARI İLE DEĞİŞEN)

 

 

 

Hızlı Erişim

Akü Medya