Mühendis insanların ve toplumun sorunlarına, ihtiyaçlarına teknik çözümler sunan, bilimsel yöntemlerle düşünen ve çalışan kişidir. Modern anlamda mühendis, bilim insanlarının ürettiği teorik bilgiyi tekniker ve teknisyenlerin uygulayabileceği pratik bilgiye dönüştüren kişi olarak da tanımlanmaktadır.

Mühendisler doğa kanunlarını kullanarak ve onlara yön vererek insanlığa hizmet ederler. Sanayinin araştırma, üretim ve geliştirme faaliyetlerine mühendislerin etkileri oldukça fazla olup, bu yönüyle ülke ekonomisine büyük katkı sağlamaktadırlar. Toplumda yaşam düzeyinin yükselmesi ve sosyal hayatın gelişmesi bilgi ve teknolojinin üretilmesi ve bunların günlük hayatta kullanılmasıyla mümkün olabilmektedir. Ulaşım araçlarından enerji kaynaklarına, iletişimden mühendislik yapılarına günlük hayatımızda kullandığımız ve hayatımızı kolaylaştıran çoğu ihtiyaçlarımız mühendislerin sorumluluğunda üretilmektedir.

Bu bağlamda kurulduğu 2001 yılından günümüze eğitim öğretim faaliyetlerine devam eden fakültemizde öğrencilerimizin mühendislik yeteneklerini geliştirmek ve mühendislik hizmetlerinin verildiği bütün alanlarda başarılı öğrenciler yetiştirmek en önemli gayemizdir. Bu doğrultuda evrensel bilim ilkeleri ışığında bilgi ve teknoloji üretmek, bölgesel, ulusal ve uluslararası ölçekte mühendislik sorunlarına çözümler sunmak, küresel rekabete hazır bireyler yetiştirmek ve ilimiz ekonomisi için lokomotif özelliği taşıyan alanlarda ön plana çıkmak önemli hedeflerimiz arasındadır. Bu hedefler doğrultusunda fakültemiz 100’e yakın akademik kadrosu ile eğitim öğretim ve bilimsel çalışma faaliyetlerini sürdürmektedir. Fakültemizde yürütülen 4 yıllık eğitim-öğretim faaliyetleri kapsamında öğrencilerimize gerek iş hayatlarında gerekse sosyal yaşantılarında ihtiyaç duyacakları bilgileri verebilmek için tüm akademik kadromuzla çalışmalarımızı yürütmekteyiz. Bu 4 yıllık eğitim ve öğretim sürecinde ayrıca öğrencilerimize, iş hayatını öğrenebilmeleri ve tecrübe edebilmeleri için toplam 60günlük staj imkânı sunmaktayız. Böylelikle iş hayatına atılmadan önce öğrencilerimizin gerek sahada çalışacakları ortamı görmesi gerekse ileride çalışmak istedikleri sektörleri tecrübe etmesi hedeflenmektedir. Ayrıca eğitim ve öğretim hayatları süresince öğrencilerimize Erasmus ve Farabi programları ile yurtdışında hem eğitim hem de staj imkânı da tanınmaktadır. Bu sayede öğrencilerimize eğitim kalitelerini kültürel etkileşimlerle arttırmak fırsatı sunulmaktadır.

Kuruluşumuzdan günümüze kadar geçen sürede ülkemize 3500’e yakın mühendis kazandırmış bulunmaktayız. Halen 2017-2018 eğitim öğretim yılı itibariyle Fakültemizde 9 bölümde toplam 3000’e yakında mühendis adayımız eğitim öğretimine devam etmektedir. Bu yıl fakültemize yerleşen öğrencilerin dağılımına baktığımızda başta Ege ve İç Anadolu başta olmak üzere ülkemizin farklı bölgelerinden toplam 507 öğrencimizin fakültemizi tercih ettiğini görmekteyiz. Bununla birlikte 2017-2018 eğitim öğretim yılı temel alındığında 125 yabancı uyruklu öğrencimizin de yine fakültemizde eğitim görmektedir.

Fakültemizde eğitim öğretim faaliyetlerinin yanı sıra araştırma-geliştirme (AR-GE) çalışmalarında da kullanılmak üzere teknolojik cihazlarla donatılmış 37 adet laboratuvarda gerek akademik personelimiz, gerekse öğrencilerimizin kullanımına sunulmuştur. İlimiz ekonomisi için büyük öneme sahip doğal taş, jeotermal, gıda, yenilenebilir enerji ve sağlık alanlarının yanısıra; Fakültemizde elektrik donanımı ile çalışan otomobil tasarımı, yeryüzünün ölçülmesi, haritalanması ve modellenmesi, maden kaynaklarının aranması, üretilmesi ve zenginleştirilmesi, deprem kaynaklarının araştırılması, günümüz teknolojisi ve ihtiyaçlarına uygun ve depreme dayanıklı konut ve mühendislik yapılarının tasarımı ve yapımı, hammaddelerin kimyasal süreçlerle ürüne dönüştürülmesi ve değişik malzemelerin tasarımı ve uygulamaları konularında endüstrinin problemlerine çözümler üretmek amacıyla çok sayıda proje yürütülmektedir.

Gerek akademik çalışmalarımızla gerekse yenilikçi eğitim ve öğretim faaliyetlerimizle öncelikle bölgemizde ve sonrasında ülkemizde marka bir fakülte olma yolunda ilerlemeye devam ederek önümüzdeki senelerde de öğrencilerimize kaliteli bir eğitim ortamı sunmayı amaçlıyoruz. Mühendislik Fakültesi olarak önümüzdeki yıllarda da gerek ülkemizin ihtiyaç duyacağı donanıma sahip mühendislerimizi yetiştirmek ve gerekse değişik endüstri dallarına bilgi ve teknoloji üretmek amacıyla tüm akademik kadromuzla birlikte çalışmalarımıza devam edeceğiz. Bu bağlamda tüm akademik personelimiz ve fiziki altyapımızla bizleri tercih etmek isteyen siz değerli öğrencilerimizi de aramızda görmekten mutlu olacağız.

26 Ocak 2018, Cuma 2415 kez görüntülendi