Dekanlık

Prof. Dr. Ahmet YILDIZ
Dekan
Dahili: 2300

Doç. Dr. Gökhan GÖRHAN
Dekan Yardımcısı
Dahili: 2301

Dr. Öğr. Üyesi Gür Emre GÜRAKSIN
Dekan Yardımcısı
Dahili: 2303

Şükrü GÖNEN
Fakülte Sekreteri
Dahili: 2306

Hızlı Erişim

Akü Medya