Açıklama

Link

F51a Çift Anadal Başvuru Formu Çift anadal yapacak öğrenciler için başvuru formu indir
F51b Yandal Başvuru Formu Yandal yapacak öğrenciler için başvuru formu indir
F52 Yatay geçiş, dikey geçiş ve diğer ders muafiyeti başvuru formu
Başka Üniversitenin Fakültelerinde öğrenim görmüş yatay geçişle gelen öğrencilerin almış oldukları derslerin muafiyeti için, Başka Üniversitenin MYO’larında öğrenim görmüş DGS ile gelen öğrencilerin almış oldukları derslerin muafiyeti için, Başka Üniversitenin Fakültelerinde öğrenim görmüş öğrencilerin almış oldukları derslerin muafiyeti için indir
F53 Final Sınav Hakkının Saklı Kalması İçin Başvuru Formu  Final sınavlarına raporlu olması nedeniyle katılamayan öğrencilerin final sınav haklarının saklı kalması için indir
F54 Yaz Okulu Ders Talep Formu  Yaz okulu için gerekli form indir
F55 Harç İadesi Talep Formu Sehven fazla veya yanlış yatırılmış öğrenim harcının geri iadesi için indir
F56 Kayıt Silme Başvuru Formu İlgili bölümden kayıt sildirmek için indir
F57 Konferans Salonu Tahsis Talep Formu Öğrenci kulüpleri faaliyetleri için konferans salonu taleplerinde indir
F58 Maddi Hata Dilekçesi Yapılan sınavlardan alınan nota maddi hata olup olmadığını öğrenmek için itiraz dilekçesi indir
F59 Mazeret Sınavı Dilekçesi Öğrencinin raporlu olması nedeniyle katılamadığı sınavlar için indir
F60 Mühendislik Uygulama Dersi Sözleşmesi  Bölümdeki …. Mühendisliği Uygulamaları dersinin yürütülmesinde danışman ve öğrencinin sorumluluklarını belirten sözleşme indir
F61 Mühendislik Uygulama Dersi Sınav Değerlendirme Formu  Bölümdeki …. Mühendisliği Uygulamaları dersinin sınav değerlendirme kriterler ve puanları indir
F62 Öğrenci Kimliği Talep Formu Yeni öğrenci kimliğinin taleb için indir
F63 Pasaport Harcı Muafiyeti Başvuru Formu Öğrenim amacıyla yurtdışına çıkacak  öğrencilerin pasaport harcından muaf tutulabilmesi için indir
F64 Tek Ders Başvuru Formu Tek ders sınavına girecek öğrenciler için indir
F 65 Başka üniversiteden Özel Öğrenci Olarak Ders Talep Formu Güz ya da Bahar döneminde başka üniversiteden özel öğrenci olarak alınacak derslerin talebi için indir
F 66 Üniversitemiz/Başka üniversiteden Ders Talep Formu Güz ya da Bahar döneminde üniversitemiz diğer fakülteleri veya başka üniversiteden alınacak derslerin talebi için indir
F67 Staj Başvuru Formu Zorunlu staj başvuru formu indir
F68 Staj Puantaj Formu Staj puantaj formu indir
F69 Yatay geciş EK1 ders kayıt formu Ek kontenjan, DGS ve EK1 madde ile gelen öğrencileri için ders kayıt formu indir
F70 İletişim bilgileri formu Kişisel iletişim bilgilerinin paylaşım izni formu indir
F71 Staj Bilgi Formu  Staj bilgi formu indir
 Yaz Stajı Zorunluluğunu Gösteren Belge Yaz stajının zorunlu olduğunu gösteren dekanlık yazısı indir
Harita Mühendisliği Bölümü Arazi Uygulaması dersi indir
Jeoloji Mühendisliği Bölümü Arazi Uygulaması dersi indir
Misafir Öğrenci Yaz Öğretimi Ders Kayıt Formu indir
16 Kasım 2015, Pazartesi 25099 kez görüntülendi