Form Adı

Açıklama

Link

 F11 Ayrıntılı Puan Tablosu Doktor öğretim üyeliği, doçentlik ve profesörlüğe yükseltilme ve atanmalar için indir
 F12 Yurt İçi Geçici  Görev Yolluk Bildirimi  Yurtiçi kongre, sempozyum, çalıştay vb çalışmalar için yolluklu yevmiyeli görevlendirmelerde indir
 F13 Yurt Dışı Geçici Görev Yolluk Bildirimi  Yurtdışı kongre, sempozyum, çalıştay vb çalışmalar için yolluklu yevmiyeli görevlendirmelerde indir
 F14 Danışman Bildirim Belgesi Öğrencilerin ders seçim ve diğer hususlarda danışacağı bölüm öğretim elemanlarının belirlenmesi için indir
 F15 Ders Görevlendirmesi Talep Formu Güz/Bahar yarıyıllarında açılan dersler için görevlendirilecek öğretim elemanlarının talebi için indir
 F16 A Ders İntibak Formu Komisyon Kararı (Fakülte) Bölümümüzü kazanan/DGS veya yatay geçiş yoluyla kayıt yaptıran öğrencilerin daha önceki kurumundan almış olduğu derslerin muafiyeti için komisyon karar formu indir
 F16 B Ders İntibak Formu Komisyon Kararı (MYO) Bölümümüzü kazanan/DGS veya yatay geçiş yoluyla kayıt yaptıran öğrencilerin daha önceki kurumundan almış olduğu derslerin muafiyeti için komisyon karar formu indir
 F17 A Ders İntibak Formu Bölüm Kurulu Kararı (Fakülte) Bölümümüzü kazanan/DGS veya yatay geçiş yoluyla kayıt yaptıran öğrencilerin daha önceki kurumundan almış olduğu derslerin muafiyeti için bölüm kurulu karar formu indir
F17 B Ders İntibak Formu Bölüm Kurulu Kararı (MYO) Bölümümüzü kazanan/DGS veya yatay geçiş yoluyla kayıt yaptıran öğrencilerin daha önceki kurumundan almış olduğu derslerin muafiyeti için bölüm kurulu karar formu indir
 F18 Ders Telafi Formu Yapılamayacak dersler için telafi başvuru ve telafi edildiğine dair bildirim formu indir
 F19 Görevlendirme Talep Formu Yurtiçi/Yurtdışı kongre, sempozyum, çalıştay vb çalışmalar için görevlendirmeleri için indir
 F20 Aile Bildirim Formu Akademik ve İdari Personel için aile bildirim formu indir
 F21 Konferans Salonu Tahsis Talep Formu  Bölüm faaliyetleri için konferans salonu taleplerinde indir
 F22 Malzeme Talep Formu Bölüm ihtiyacı malzeme talepleri için indir
 F23 Not İlan Değişiklik Formu İlan edilmiş notlarda yapılacak değişiklikler için indir
 F24 Öğretim Elemanı Faaliyet Raporu Formu Arş. Grv., Öğr. Grv., ve Yrd. Doç. Dr. için faaliyet raporu indir
 F25 Sınav Oranları Bildirim Formu Verilen derslere ait uygulanacak sınav cinsi, sayısı ve oranlarının belirtilmesi için indir
 F26 Sınav Tutanağı Öğretim döneminde yapılan teorik/uygulamalı sınavlara katılan öğrencileri tutanak altına almak için indir
 F27 Diğer Kurumdan Ders Alma Kabul Formu Güz ya da Bahar döneminde başka üniversiteden ders alacak öğrencilerin taleplerinin değerlendirilmesi için indir
F28 İzin Talep Formu İdari personel Yıllık/Mazeret/Hastalık/Ücretsiz izin talebi için indir
F29 Öğrenci Sayısı Bildirim Formu  Ders veren öğretim elemanlarının final sınav ücretlerinin belirlenebilmesi için gereken öğrenci sayılarının bildirilmesinde indir
F30 Personel İzin Takip Çizelgesi  Akademik/İdari personelin izin başlangıç-bitiş tarihlerinin ve idari görevi bulunanların yerine kimin vekalet edeceğini belirtmek için indir
F31 Fakülte Kurulu Temsilci SeçimTutanağı Fakülte kuruluna seçilecek Profesör, Doçent ve Yardımcı Doçent temsilcisinin seçiminde kullanılacak tutanak indir
F32 Erasmus Farabi ile alınan derslerin saydırılması formu Erasmus / Farabi Değişim Programları ile giden öğrencilerin aldıkları dersleri saydırmaları amacıyla kullanılacak form indir
F33 Kurumlar arası/Kurum içi/Yurt dışı yatay geçiş formu Kurumlar arası – Kurum içi veya Yurt dışı yatay geçiş başvurularına ait intibak komisyonu değerlendirme formu indir
F34 Yatay Geçiş Kontenjan Belirleme Formu Kurumlar arası, kurum içi, kurum içi eş değer diploma, çift anadal ve yandal yatay geçiş programlarına kontenjan belirleme formları indir
F35
F36 Teslim-Tesellüm Tutanağı Dekanlık makamından yapılan teslimlerde kullanılacak form indir
F37 Ek Madde 1 ile geçiş yapan öğrencilere ait Bölüm Kurulu Kararı Ek Madde 1 ile yatay geçiş başvurusu yapan öğrencilerin komisyon kararına istinaden alınan bölüm kurulu kararı indir
F 38 Not ilanı için OBS sisteminin açılması talep formu İlan süresi gecikmiş Arasınav/Mazeret/Final/Bütünleme sınav sonuçlarını girebilmek ve ilan edebilmek için OBS sisteminin açılması talep formu indir
F 39 Doğum Yardımı Başvuru Dilekçesi Doğum yardımına başvurmak için gerekli belge indir
F 40 Merkezi Yerleştirme Ek-Madde Değerlendirme Formu Yatay geçiş merkezi yerleştirme (Ek-1) madde değerlendirme formu indir

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 Kasım 2015, Perşembe 7823 kez görüntülendi