Dekanlık

Prof. Dr. Ahmet YILDIZ
Dekan V.
Dahili: 63005

Doç. Dr. Gökhan GÖRHAN
Dekan Yardımcısı
Dahili: 63020

Dr. Öğr. Üyesi Gür Emre GÜRAKSIN
Dekan Yardımcısı
Dahili: 61202

Şükrü GÖNEN
Fakülte Sekreteri
Dahili: 63003

Hızlı Erişim

Akü Medya