Erasmus Hakkında Genel Bilgiler

 • ÖĞRENCİ ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ

   

  erasmus

  • Öğrenci öğrenim hareketliliğine başvurabilmek için fakültemizin partner üniversite/bölüm ile ikili anlaşmasının olması gerekmektedir.
  • Faaliyet süresi aynı akademik yıl içerisinde tamamlanabilecek 3 ile 12 ay arasında bir süre (1, 2 veya bazı ülkelerin sistemlerine göre 3 dönem) olmalıdır.
  • Birinci sınıfında okuyan öğrenciler Erasmus öğrenim hareketliliği faaliyetinden yararlanamaz.
  • Bir yarıyıl için 30, bir tam akademik yıl için 60 AKTS (ECTS) kredisine denk gelen program takip edilmelidir.
  • Başvuru değerlendirmelerinde Akademik başarı düzeyi: %50, Dil Seviyesi:%50 esas alınır.
  • Yabancı dil düzeyini belirlemede yazılı ve sözlü sınav olmak üzere 2 ayrı sınav yapılır. Yazılı sınav sonucunun %75'i, sözlü sınav sonucunun da %25'i alınarak toplam dil puanı oluşturulur.
  • Döndükten sonra gerekli belgelerin eksik verilmesi durumunda hibenin kalan %20'si öğrenciye verilmez.
  • Yurtdışından erken dönme durumunda hibe iadesi öğrenci Türkiye'ye döndüğünden itibaren 1 ay içerisinde yapılmak zorundadır.
  • Erasmus partner üniversite ve bölümler
  • Ayrıntılı bilgi için : Uluslararası İlişkiler Uyg. ve Araş. Merkezi

 

 • ERASMUS TEMSİLCİLERİ

S/N

ADI SOYADI

BÖLÜMÜ

1

Arş. Grv. Neşe ÖZKAN

Biyomedikal Mühendisliği

2

Arş. Grv. Dr. Emre AKARSLAN

Elektrik Mühendisliği

3

Arş. Grv. Çiğdem AŞÇIOĞLU

Gıda Mühendisliği

4

Doç. Dr. Mevlüt GÜLLÜ

Harita Mühendisliği

5

Yrd. Doç. Dr. Cahit GÜRER

İnşaat Mühendisliği

6

Doç. Dr. Çağlar ÖZKAYMAK

Jeoloji Mühendisliği

7

Yrd. Doç. Dr. Arzu YAKAR

Kimya Mühendisliği

8

Doç. Dr. İrfan Celal ENGİN

Maden Mühendisliği

9

Doç. Dr. Atilla EVCİN

Malzeme Bilimi ve Mühendisliği

Hızlı Erişim

Akü Medya