Misyon ve Vizyon

Tarihçe

Afyon Kocatepe Üniversitesi Mühendislik Fakültesi başlangıçta, 1992 eğitim-öğretim yılında Mühendislik Fakültesi olarak Uşak’da açılmış ve 1993 yılında eğitim-öğretime başlamıştır. O tarihte Afyon’da Seramik Mühendisliği, Uşak’ da ise Tekstil Mühendisliği bölümleri kurulmuştur. Daha sonra 16/01/2001 tarihinde Afyon’da mühendislik fakültesi kurularak Uşak’dan ayrılmıştır. Fakültemiz bünyesinde şu an Elektrik Mühendisliği, Gıda Mühendisliği, Harita Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği, Kimya Mühendisliği, Maden Mühendisliği, Malzeme Bilimi ve Mühendisliği, Biyomedikal Mühendisliği ve Jeoloji Mühendisliği olmak üzere toplamda 9 bölüm ile eğitim ve öğretim faaliyetlerini sürdürmektedir. Ayrıca, Gıda Mühendisliği, Harita Mühendisliği ve Malzeme Bilimi ve Mühendisliği bölümlerinde ikinci öğretimde de eğitim verilmektedir.

Vizyon

Mühendislik Fakültesinin vizyonu, öğrencilerin mühendislik yeteneklerini geliştirmek ve günümüzün modern mühendislik dünyası ile mühendislik temellerinin bütün alanlarında başarılı öğrenciler yetiştirmektir. Fakültemiz ayrıca dinamik, modern ve yenilikçi eğitim sistemi uygulayarak, iyi eğitimli ve tecrübeli öğretim ve araştırma kadrosu ile birçok araştırma projesini üstlenmeyi hedeflemektedir.

Misyon

Misyonumuz, resmi ve özel kurumların ilgili uzmanlık alanlarındaki farklı mühendislik konularına katkıda bulunmaktır. Bu görev, bölgemizde pek çok yeni fırsatların doğmasına katkıda bulunacak ve dünyadaki bilimsel gelişmelere yönelmemizde yeni hedefler belirleyecektir. Yakın gelecekte yeni mühendislik alanlarının kurulması, milli ekonomiye de katkı sağlayacak ve Afyonkarahisar iline yararlı olacaktır.

Hızlı Erişim

Akü Medya