AKÜ Bilim İnsanlarının Deprem ile İlgili 3 TÜBİTAK  Projesi Desteklenmeye Hak Kazandı

 

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) 1001-Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programının (ARDEP) “Deprem Araştırmaları Çağrısı” kapsamında Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Öğretim Üyeleri Prof. Dr. İbrahim Tiryakioğlu, Prof. Dr. Çağlar Özkaymak ve Dr. Öğretim Üyesi H. İbrahim Solak tarafından önerilen 3 proje desteklenmeye hak kazandı.

TÜBİTAK’a ARDEP kapsamında  sunulan 281 proje önerisinden 240’ı bilimsel değerlendirmeye alınırken 47 proje önerisi desteklenmeye değer bulundu. Proje kapsamında İzmir ve Balıkesir illerindeki fayların deprem tehlikesine ilişkin bilgiler elde edilecek.

Havran-Balıkesir bölgesindeki olası deprem araştırılacak

Desteklenecek projelerden AKÜ Mühendislik Fakültesi Harita Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi (DUAM) Müdür Yardımcısı Prof. Dr. İbrahim Tiryakioğlu’nun yürütücülüğünü yaptığını ve Gebze Teknik Üniversitesi ile İstanbul Teknik Üniversitesinin katılımcı üniversite olarak yer aldığı “Havran Balıkesir Fay Zonunda Güncel Deformasyonların ve Potansiyel Deprem Büyüklüklerinin Jeodezik Yöntemlerle Belirlenmesi” projesi ile uzun yıllardır yıkıcı deprem olmayan Havran-Balıkesir fay zonunda kurulacak Küresel Navigasyon Uydu Sistemi (GNSS) ile bölgenin güncel hız ve gerinim alanı, segmentlere ait güncel kayma hızları, jeodezik deprem tekrarlama periyotlarının, bölgedeki faylarda biriken gerinimin ne kadar büyüklükte bir depreme neden olacağının belirlenmesi hedefleniyor.

İzmir faylarının oluşturduğu eski deprem izleri araştırılacak

ARDEP kapsamında desteklenmeye değer bulunan ve Dokuz Eylül Üniversitesi ile Cumhuriyet ve Çukurova Üniversitelerinin katılımcı olarak yer aldığı; proje yürütücülüğünü AKÜ Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi DUAM Müdürü Prof. Dr. Çağlar Özkaymak’ın yaptığı “İzmir İl Sınırları İçerisinde Yer Alan Holosen-Kuvaterner Yaşlı Fayların Paleosismolojisi” isimli proje ile İzmir sınırlarında yer alan fayların deprem tehlike analizinde kullanılacak parametrelerini saptamak için fayların kinematik özelliklerinin belirlenmesi amaçlanıyor. Özkaymak projeyle ilgili olarak, “İzmir sınırlarında yer alan fayların deprem tehlike analizinde kullanılacak parametrelerini saptamak için, fayların kinematik özelliklerinin belirlenmesi ve yüzeydeki izleri üzerinde hendek tabanlı paleosismolojik analizlerinin yapılması bu projenin temel araştırma konusunu oluşturmaktadır. Bu çalışmalar kapsamında, bölgede yer alan diri fayların türü, uzunlukları, segment yapıları, yaşı ve toplam atım miktarı, kayma hızları ile kinematik özellikleri; bu faylar boyunca meydana gelen depremlerin sayısı ve büyüklükleri, fayların deprem tekrarlanma periyodu gibi bölgenin deprem tehlike analizi için gerekli olan verilere ulaşılmasını hedefliyoruz” diye konuştu.

İzmir ve çevresinin deprem tehlike analizi yapılacak

Gebze Teknik Üniversitesi, Ankara Üniversitesi ile Gümüşhane Üniversitesinin katılımcı olarak yer aldığı “30 Ekim 2020 (MW:6.9) Sisam Depremi Sonrası Postsismik Deformasyonun İzlenmesi ve İzmir ve Çevresinin Deprem Tehlike Analizi” projesiyle ile ilgili bilgi veren AKÜ Uzaktan Eğitim Meslek Yüksek Okulu Dr. Öğretim Üyesi H. İbrahim Solak, projenin 2 konu üzerine oluştuğunu belirtti. Solak, “İlk aşamada 30 Ekim 2020 tarihinde Sisam adası kuzeyinde 6.9 şiddetinde yaşanan, İzmir ile çevresini etkileyen, can ve mal kaybına neden olan deprem sonrasında bölgedeki fayların hareketleri incelenecek. İkinci aşamada ise İzmir bölgesinde bulunan diğer fayların hareket miktarları ve faylardaki gerinim miktarları GNSS ölçüleri ile belirlenecek” dedi.

16 Temmuz 2021, Cuma 350 kez görüntülendi