Öğrenci

        

Açıklama

Link

F51a Çift Anadal Başvuru Formu

Çift anadal yapacak öğrenciler için başvuru formu

indir

F51b Yandal Başvuru Formu

Yandal yapacak öğrenciler için başvuru formu indir

F52 A Yatay Geçiş Ders Muafiyeti Başvuru Formu

Başka Üniversitenin Fakültelerinde öğrenim görmüş yatay geçişle gelen öğrencilerin almış oldukları derslerin muafiyeti için

indir

F52 B DGS Ders Muafiyeti Başvuru Formu Başka Üniversitenin MYO’larında öğrenim görmüş DGS ile gelen öğrencilerin almış oldukları derslerin muafiyeti için indir

F52 C Ders Muafiyeti Başvuru Formu

Başka Üniversitenin Fakültelerinde öğrenim görmüş öğrencilerin almış oldukları derslerin muafiyeti için indir

F53 Final Sınav Hakkının Saklı Kalması İçin Başvuru Formu 

Final sınavlarına raporlu olması nedeniyle katılamayan öğrencilerin final sınav haklarının saklı kalması için

indir

F54 Yaz Okulu Ders Talep Formu

 Yaz okulu için gerekli form

indir

F55 Harç İadesi Talep Formu

Sehven fazla veya yanlış yatırılmış öğrenim harcının geri iadesi için

indir

F56 Kayıt Silme Başvuru Formu 

İlgili bölümden kayıt sildirmek için

indir

F57 Konferans Salonu Tahsis Talep Formu

Öğrenci kulüpleri faaliyetleri için konferans salonu taleplerinde

indir

F58 Maddi Hata Dilekçesi

Yapılan sınavlardan alınan nota maddi hata olup olmadığını öğrenmek için itiraz dilekçesi

indir

F59 Mazeret Sınavı Dilekçesi

Öğrencinin raporlu olması nedeniyle katılamadığı sınavlar için

indir

F60 Mühendislik Uygulama Dersi Sözleşmesi 

Bölümdeki …. Mühendisliği Uygulamaları dersinin yürütülmesinde danışman ve öğrencinin sorumluluklarını belirten sözleşme

indir

F61 Mühendislik Uygulama Dersi Sınav Değerlendirme Formu 

Bölümdeki …. Mühendisliği Uygulamaları dersinin sınav değerlendirme kriterler ve puanları

indir

F62 Öğrenci Kimliği Talep Formu

Yeni öğrenci kimliğinin taleb için

indir

F63 Pasaport Harcı Muafiyeti Başvuru Formu

Öğrenim amacıyla yurtdışına çıkacak  öğrencilerin pasaport harcından muaf tutulabilmesi için

indir

F64 Tek Ders Başvuru Formu

Tek ders sınavına girecek öğrenciler için

indir

F 65 Başka üniversiteden Özel Öğrenci Olarak Ders Talep Formu Güz ya da Bahar döneminde başka üniversiteden özel öğrenci olarak alınacak derslerin talebi için

indir

F 66 Üniversitemiz/Başka üniversiteden Ders Talep Formu Güz ya da Bahar döneminde üniversitemiz diğer fakülteleri veya başka üniversiteden alınacak derslerin talebi için

indir

F67 Staj Başvuru Formu

Zorunlu staj başvuru formu

indir

F68 Staj Puantaj Formu

Staj puantaj formu

indir

F69 Yatay geciş EK1 ders kayıt formu

Ek kontenjan, DGS ve EK1 madde ile gelen öğrencileri için ders kayıt formu

indir

F70 İletişim bilgileri formu Kişisel iletişim bilgilerinin paylaşım izni formu indir
F71 Staj Bilgi Formu  Staj bilgi formu indir

 Yaz Stajı Zorunluluğunu Gösteren Belge

Yaz stajının zorunlu olduğunu gösteren dekanlık yazısı

indir

Harita Mühendisliği Bölümü Arazi Uygulaması dersi   indir
Jeoloji Mühendisliği Bölümü Arazi Uygulaması dersi   indir

Hızlı Erişim

Akü Medya