Yükseköğretim kurumlarının, “20/08/2021 tarih ve E-75850160-104.01.01-60447 sayılı yazımız ile ” 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 44 üncü maddesinin (c) bendinde ‘……..Ancak bu süreler sonunda kayıtlı olduğu öğretim kurumundan mezun olabilmek için son sınıf öğrencilerine, başarısız oldukları bütün dersler için iki ek sınav hakkı verilir…..” hükmünün bulunduğu,

  • Bu hüküm kapsamında son sınıf öğrencilerinin hiç almadığı veya devam koşulunu sağlamadığı derslerin başarısız ders olarak sayılıp sayılmayacağı ile bu derslerden iki ek sınav hakkından yararlandırılıp yararlandırılmayacağı,
  • Öğrencilerin mezuniyet için tamamlamaları gereken müfredat derslerinden hiç almadıkları zorunlu veya seçmeli 5 ve altında dersi olanların kayıtlarının silinip silinmeyeceği,
  • Kazanılması gereken AKTS/kredisini sağlamayanların kayıtlarının silinip silinmeyeceği,
  • Bu durumdaki öğrencilere ek süre verilip verilmeyeceği

ile konuya ilişkin Üniversitelerin farklı uygulamalar yaptığı ifade edilerek yapılacak işlemler hakkındaki görüş taleplerinin 27 Eylül 2021 tarihli Yükseköğretim Genel Kurul toplantısında COVID-19 pandemisi koşulları nedeniyle yeniden değerlendirilmesi neticesinde; azami süresini dolduranlardan, başvurmaları halinde 2017-2018 eğitim öğretim yılından itibaren ilişiği kesilenler dahil ilişiği kesilecek ön lisans ve lisans öğrencilerinin, uygulamalı derslerin nitelikleri gözetilerek, 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesinin (c) bendi kapsamındaki ek sınav haklarından yararlanabilmelerine karar verilmiştir.

11.10.2021 – 22.10.2021 : Başvuruların alınması

01.11.2021 – 07.11.2021 : Birinci ek sınavlar

15.11.2021 – 21.11.2021 : İkinci ek sınavlar

Azami Süre Dilekçesi için tıklayınız.

08 Ekim 2021, Cuma 473 kez görüntülendi