Akademik ve İdari Personel

Form Adı

Açıklama

Link

 F11 Ayrıntılı Puan Tablosu 

Yardımcı doçentlik, doçentlik ve profesörlüğe yükseltilme ve atanmalar için

indir

 F12 Yurt İçi Geçici  Görev Yolluk Bildirimi 

Yurtiçi kongre, sempozyum, çalıştay vb çalışmalar için yolluklu yevmiyeli görevlendirmelerde

indir

 F13 Yurt Dışı Geçici Görev Yolluk Bildirimi 

Yurtdışı kongre, sempozyum, çalıştay vb çalışmalar için yolluklu yevmiyeli görevlendirmelerde

indir

 F14 Danışman Bildirim Belgesi

Öğrencilerin ders seçim ve diğer hususlarda danışacağı bölüm öğretim elemanlarının belirlenmesi için

indir

 F15 Ders Görevlendirmesi Talep Formu

Güz/Bahar yarıyıllarında açılan dersler için görevlendirilecek öğretim elemanlarının talebi için

indir

 F16 A Ders İntibak Formu Komisyon Kararı (Fakülte)

Bölümümüzü kazanan/DGS veya yatay geçiş yoluyla kayıt yaptıran öğrencilerin daha önceki kurumundan almış olduğu derslerin muafiyeti için komisyon karar formu

indir

 F16 B Ders İntibak Formu Komisyon Kararı (MYO)

Bölümümüzü kazanan/DGS veya yatay geçiş yoluyla kayıt yaptıran öğrencilerin daha önceki kurumundan almış olduğu derslerin muafiyeti için komisyon karar formu indir

 F17 A Ders İntibak Formu Bölüm Kurulu Kararı (Fakülte)

Bölümümüzü kazanan/DGS veya yatay geçiş yoluyla kayıt yaptıran öğrencilerin daha önceki kurumundan almış olduğu derslerin muafiyeti için bölüm kurulu karar formu

indir

F17 B Ders İntibak Formu Bölüm Kurulu Kararı (MYO)

Bölümümüzü kazanan/DGS veya yatay geçiş yoluyla kayıt yaptıran öğrencilerin daha önceki kurumundan almış olduğu derslerin muafiyeti için bölüm kurulu karar formu

indir

 F18 Ders Telafi Formu

Yapılamayacak dersler için telafi başvuru ve telafi edildiğine dair bildirim formu

indir

 F19 Görevlendirme Talep Formu

Yurtiçi/Yurtdışı kongre, sempozyum, çalıştay vb çalışmalar için görevlendirmeleri için

indir

 F20 Aile Bildirim Formu

Akademik ve İdari Personel için aile bildirim formu

indir

 F21 Konferans Salonu Tahsis Talep Formu 

Bölüm faaliyetleri için konferans salonu taleplerinde

indir

 F22 Malzeme Talep Formu

Bölüm ihtiyacı malzeme talepleri için

indir

 F23 Not İlan Değişiklik Formu

İlan edilmiş notlarda yapılacak değişiklikler için

indir

 F24 Öğretim Elemanı Faaliyet Raporu Formu

Arş. Grv., Öğr. Grv., ve Yrd. Doç. Dr. için faaliyet raporu

indir

 F25 Sınav Oranları Bildirim Formu

Verilen derslere ait uygulanacak sınav cinsi, sayısı ve oranlarının belirtilmesi için

indir

 F26 Sınav Tutanağı

Öğretim döneminde yapılan teorik/uygulamalı sınavlara katılan öğrencileri tutanak altına almak için

indir

 F27 Diğer Kurumdan Ders Alma Kabul Formu

Güz ya da Bahar döneminde başka üniversiteden ders alacak öğrencilerin taleplerinin değerlendirilmesi için

indir

F28 İzin Talep Formu

İdari personel Yıllık/Mazeret/Hastalık/Ücretsiz izin talebi için

indir

F29 Öğrenci Sayısı Bildirim Formu 

Ders veren öğretim elemanlarının final sınav ücretlerinin belirlenebilmesi için gereken öğrenci sayılarının bildirilmesinde

indir

F30 Personel İzin Takip Çizelgesi 

Akademik/İdari personelin izin başlangıç-bitiş tarihlerinin ve idari görevi bulunanların yerine kimin vekalet edeceğini belirtmek için

indir

F31 Fakülte Kurulu Temsilci SeçimTutanağı

Fakülte kuruluna seçilecek Profesör, Doçent ve Yardımcı Doçent temsilcisinin seçiminde kullanılacak tutanak

indir

F32 Erasmus Farabi ile alınan derslerin saydırılması formu

Erasmus / Farabi Değişim Programları ile giden öğrencilerin aldıkları dersleri saydırmaları amacıyla kullanılacak form

indir

F33 Kurumlar arası/Kurum içi/Yurt dışı yatay geçiş formu

Kurumlar arası – Kurum içi veya Yurt dışı yatay geçiş başvurularına ait intibak komisyonu değerlendirme formu

indir

F34 Yatay Geçiş Kontenjan Belirleme Formu Kurumlar arası, kurum içi, kurum içi eş değer diploma, çift anadal ve yandal yatay geçiş programlarına kontenjan belirleme formları indir
F35

 

 

F36 Teslim-Tesellüm Tutanağı

Dekanlık makamından yapılan teslimlerde kullanılacak form indir

F37 Ek Madde 1 ile geçiş yapan öğrencilere ait Bölüm Kurulu Kararı

Ek Madde 1 ile yatay geçiş başvurusu yapan öğrencilerin komisyon kararına istinaden alınan bölüm kurulu kararı indir
F 38 Not ilanı için OBS sisteminin açılması talep formu İlan süresi gecikmiş Arasınav/Mazeret/Final/Bütünleme sınav sonuçlarını girebilmek ve ilan edebilmek için OBS sisteminin açılması talep formu indir
F 39 Doğum Yardımı Başvuru Dilekçesi Doğum yardımına başvurmak için gerekli belge indir
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hızlı Erişim

Akü Medya